Has no content to show!
خبرهای داخلی

خبرهای داخلی (2)

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های صعنعت خودرو وزیر محترم صنعت و معدن از غرفه یاتاقان بوش بازدید نمودند. ایشان در طی زمان بازدید با اشاره به این مطلب که شرکت یاتاقان بوش تنها تولید کننده یاتاقان در ایران است، قابلیت توسعه و شکوفایی بیشتر در بازارهای جهانی را ازتواناییهای شرکت یاتاقان بوش ایران خواندند. 

سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 04:04

شرکت یاتاقان بوش ایران