وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صنعت خودرو بعد از نفت نقش ویژه ای در اقتصاد کشور دارد گفت : برای افزایش کیفیت در حوزه خودرو ، توجه به صنعت قطعه سازی باید در دستور کار قرار بگیرد

به گزارش اخبار خودرو ، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه ایدرو پیشگام و مایه افتخار صنعت در کشور است گفت : انتظار داریم که  این سازمان به جایگاه اصلی خود که همانا پیشران بودن در صنایع کشور است، بازگردد که فعالیت های انجام شده در سال گذشته حاکی از این حرکت است.

دکتر محمد شریعتمداری با اشاره به اینکه اسناد بالادستی، سیاستهای کلی نظام و تاکیدات مقام معظم رهبری ، اقتصاد مقاومتی واگذاری امور به بخش خصوصی را مورد تاکید است ، نقش سازمان های توسعه ای مانند ایدرو در این زمینه پررنگ خواند.

وی افزود : باید هر کجا که بخش خصوصی وارد می شود ایدرو حمایت کند و در جاهایی که بخش خصوصی تمایل به حضور ندارد ایدرو به صورت مستقیم فعالیت و پوشش دهد تا صنعت از تمرکز جغرافیایی خارج گردد.

محمد شریعتمداری با اشاره به اینکه صنعت خودرو بعد از نفت نقش ویژه ای در اقتصاد کشور دارد گفت : برای افزایش کیفیت در حوزه خودرو ، توجه به صنعت قطعه سازی باید در دستور کار قرار بگیرد و مورد تاکید ماست و در این بخش که ایدرو متولی آن در کشور است باید به سوی ایمنی و کیفیت برویم و این امر مورد حمایت ستاد وزارت خانه است و در جهت این موضوع ایدرو را همراهی می کند.

وی افزود : جایگاه کنونی صنعت خودرو با تلاش و برنامه ریزی چندین ساله به وجود آمد اما جا برای کار بیشتر به خصوص در حوزه ایمنی خودرو وجود دارد که ایدرو باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد و در برنامه های آتی خودروسازان داخلی این مقوله را بگنجاند.

 وزیر صنعت معدن و تجارت قرارداد ایدرو و رنو را حرکت ارزشمندی دانست که با این حرکت در حوزه خودروسازی به روز می شویم و برای بروزرسانی تولید ، انتقال دانش و بازاریابی جهانی مفید و کارآمد است.

وی افزود : در قرارداد ایدرو و رنو تولید را به روز نگه می داریم . آنها مسوولیت تولید و صدور نهایی را برعهده می گیرند و این یک قدم رو به جلواست.

وی در پایان توجه به تولید داخل را یک امر ممدوح برشمرد و توجه رسانه ها به این مقوله را مهم و موثر عنوان کرد و گفت : هیچ گاه از حمایت از تولید داخلی پشیمان نخواهیم شد.